Vrijwilligers

Vrijwilligers

Bestuur
Dieren moeten elke dag, dat is 365 dagen per jaar verzorgd worden! Schone bak en schoon hok (poep opruimen), eten, uitgelaten worden (poep opruimen), pilletjes, zalfjes, geknuffeld worden. Papierwinkel bijhouden, klanten helpen die de dieren brengen en ophalen. Het asiel zelf schoon houden.

Veel werk aan de winkel dus, elke dag opnieuw en het drukst als de rest van Nederland lekker vakantie gaat houden. Er is een stichtingsbestuur. Dat werkt een beetje onzichtbaar, maar verzorgt het grootste deel van de werkzaamheden die niet betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken.

Het huidig stichtingsbestuur bestaat uit:
Arie Amptmeijer - Voorzitter/Penningmeester
Patricia Roefs - Secretaris
Klaas Johan Broekhuizen – Algemeen Bestuurslid
Bas van den Hof – Techniek en onderhoud
Margreet Stam - Fondswerving en PR zaken

De functie van secretaris is momenteel vacant. Kandidaten worden gezocht.

De dagelijkse leiding van het dierentehuis ligt in de handen van Nelleke de With, de asielbeheerster. Zij is in vaste dienst. De asielvergunning staat op haar naam omdat zij de nodige diploma's heeft.

Naast Nelleke zijn er nog 3 part timers in vaste dienst. Hella Verweij, assistent beheerster. Melissa Hoogenhuijzen, en Edith van Loopik als dierverzorgers.

Vrijwilligers
Nelleke wordt bijgestaan door een keurkorps (een naam met ERE!) van vrijwilligers, deze vrijwilligers werken naar hun mogelijkheden op meerdere of enkele dagdelen ingeroosterd. Veel van de vrijwilligers zijn al vele jaren aan ons asiel verbonden. Zonder hen is het niet mogelijk al deze dieren op te vangen en goed te verzorgen.

Op dit moment zijn bijna 30 vrijwilligers actief bij ons dierentehuis! Met dank aan: Ans, Wendy (1), Fia, Bert, Edwin, Corrie, Anouk, Helga, Linda, Maaike, Ria, Desiree, Angela, José, Elise, Brigit, Tineke, Wilbert, Marcel, Kevin, Bastiaan, Wendy (2), Wendy(3), Marjolein, Rineke, Peggy, Cora, Miranda, Besma, Nicole, Sandra, Bets, Kim, Davy en Arie.

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com