Bestuurssamenstelling

Het bestuur van onze stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur is uiteraard aansprakelijk voor haar handelen. U kunt in de statuten (zie verderop) lezen aan welke regels het bestuur zich dient te houden. Dit is nog verder uitgewerkt in het zgn. Protocol (zie ook beleidsplan) wat is opgesteld in samenhang met onze ERKENNING.

De laatste wijzigingen die bij de Kamer van Koophandel zijn doorgevoerd dateren van 01-01-2018.

klik op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Het bestuur behoort statutair minimaal uit 5 leden te bestaan. Op onze website kan een oproep voor nieuwe bestuursleden staan

BijlageGrootte
KvK 01-01-2018 st. DTh Leerdam0001.pdf652.12 KB
Ontwerp en realisatie: Aemotion.com