Voorwaarden

Als u in ons dierenpension uw huisdier onder wilt brengen kunt op verschillende manieren reserveren.
U kunt ons bellen of ons reserveringsformulier online invullen en het bij ons indienen. U krijgt dan van ons bericht terug of wij in deze periode plek hebben. De plaatsen zijn beperkt en tijdig reserveren is dus in drukke periodes noodzakelijk. Als u wilt reserveren voor Juli en/of Augustus kunt u het best even telefonisch contact met ons opnemen en dan kunnen we u gelijk vertellen of we dan nog een plaatsje voor uw huisdier(en) vrij hebben.

Als u wilt reserveren voor de maanden Juli en Augustus krijgt u van ons een formulier thuis gestuurd.
Ter bevestiging van deze reservering verzoeken wij u een voorschot ad € 75,00 voor 1 hond en ad € 50,00 voor 1 kat te storten. Het totale voorschotbedrag dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het reserveringsformulier over te maken op onze IBAN ING rekening: NL52INGB0006990844 BIC code: INGBNL2A
of: IBAN ABN AMRO rekening : NL50ABNA0432519556 BIC code:ABNANL2A beide t.n.v. St. Dierentehuis Leerdam, Rijswijk. (ov.v. hond of kat, naam van het dier en de periode)
BIJ NIET TIJDIG BETALEN VAN VOORSCHOT VERVALT DE RESERVERING!
Sinds zomer 2015 word de gereserveerde periode ook daadwerkelijk berekend.

SPELREGELS VOOR PLAATSING IN ONS PENSION:
1 Tijdige betaling van het voorschot
2 Entingbewijzen overhandigen (geldig vanaf min. 1 maand voor pensiondatum)
Honden: geldige enting hondenziekte, parvo, HCC en weil verplicht, enting kennelhoest aanbevolen
Katten: geldige enting kattenziekte en niesziekte verplicht
3 In geval van ziekte heeft het dierentehuis het recht een dierenarts te consulteren.
De kosten van consult en eventuele behandeling zijn voor rekening van de eigenaar.
4 Laat uw vakantieadres achter of geef het adres van familie of vrienden, dit voor evt. overleg
5 Het in pension gegeven dier is door ons inzake geen enkel risico verzekerd
Het dierentehuis is niet aansprakelijk voor tijdens het pension of daarna optredende ziekte.
6 Schade door het dier aan derden toegebracht, door welke oorzaak dan ook, is voor rekening de eigenaar.
7 In het geval van niet gesteriliseerde teven en poezen verzoeken wij u om preventieve maatregelen tegen de loopsheid resp. krolsheid te nemen. Bij uw dierenarts kunt u navragen wat de mogelijkheden zijn. Het dierentehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele zwangerschap van uw hond of kat.
8 Uw hond of kat moet vrij van vlooien en ontwormd zijn.
9 Vanwege de dubbele huisvesting dient uw hond samen met een andere hond in één hok geplaatst kunnen worden.

BRENGEN EN HALEN
Als u uw dier weer op komt halen dient u alle verschuldigde kosten direct af te rekenen . Bij voorkeur via de pin betalen .
Indien u het dier ‘s middags brengt wordt hiervoor een halve dag berekend , ’s ochtends ophalen wordt ook als halve dag berekend.
Indien u 2 weken na verstrijken van de afgesproken pensionperiode, het dier zonder enige kennisgeving niet hebt opgehaald, gaan wij er vanuit dat u van het dier afstand hebt gedaan.
In dat geval zullen wij u behalve de pensionkosten ook het door ons gehanteerd afstandstarief in rekening brengen, en voor het dier weer een ander goed tehuis proberen te vinden.

ANNULEREN
Indien een maand of langer voor de eerste pensiondatum wordt geannuleerd, wordt er €25 (katten) en/of €50 (honden) terugbetaald. Indien er korter dan een maand voor de pensiondatum wordt geannuleerd wordt er niet terugbetaald.

Ontwerp en realisatie: Aemotion.com